100 Rocznica Urodzin kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

W słoneczny poniedziałek 16 kwietnia, udaliśmy się do Szczebrzeszyna, gdzie w rodzinnym mieście kpt. Stanisława Biziora odbywała się uroczystość 100 rocznicy jego urodzin, w ramach akcji IPN „Rówieśnicy Niepodległej” której byliśmy współorganizatorami.

83-140458

O godzinie 9:00 rozpoczęła się Msza Święta w kościele  Św. Mikołaja, w której udział wzięła rodzina kpt. Biziora, ale także licznie zgromadzona młodzież szkolna. Duże podziękowania należą się Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie, która zorganizowała udział uczniów, którzy zadbali też o oprawę muzyczną liturgii.

83-140467

Warto też podkreślić udział 10 Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca, która poza czynnym uczestnictwem w Mszy Świętej wystawiła, razem z GRH im. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”, wartę honorową przy pomniku Armii Krajowej oraz przy tablicy poświęconej por. Tadeuszowi Kuncewiczowi ps. „Podkowa”, gdzie zostały złożone kwiaty.

83-140491

Kolejnym punktem wydarzenia było spotkanie historyczne w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie, prowadzone przez prof. Tomasza Panfila, na którym prelekcję na temat poszukiwań szczątków Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie wygłosił Dyrektor IPN o. Lublin, Pan Marcin Krzysztofik, a o upamiętnieniach żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego AK oraz uroczystościach „Konspiracja w Klasztorze” mówił Wojciech Kondrat.

83-140497

Wspomnienia o dziadku przekazała Magdalena Bizior-Mikos, która opowiedziała o tym, jak w rodzinie Biziorów kultywowano pamięć o bohaterskim kpt. Stanisławie Biziorze. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia obejrzeli film Bogny Bender-Motyki (TVP 3 Lublin) z pogrzebu „Jara” i „Eama”. Pracownicy IPN rozdali wszystkim broszury wydane specjalnie na tą uroczystość, zawierające życiorys kpt. Stanisława Biziora.

83-140461 83-140464  83-140470 83-140473 83-140476 83-140479 83-140482 83-140485   83-140494  83-140500 83-140503 83-140506 83-140509 83-140512

Autorem zdjęć jest Dawid Florczak (IPN o. Lublin)

Komentarze:

comments

336x280ad