Uroczystość pogrzebowa majora Mariana Chmielewskiego ps. Pomidor

13 grudnia o godz. 11:00 na lubelskim Majdanku odbyło się ostatnie pożegnanie majora Mariana Chmielewskiego ps. Pomidor. Zmarł w sobotę 8 grudnia w wieku 90 lat. Pogrzeb odbył się z pełnym ceremoniałem wojskowym.


Major Marian Chmielewski działał pod dowództwem Aleksandra Sochalskiego ps. Duch, który podlegał „Zaporze”.  „Pomidor” został aresztowany przez UB w październiku 1946 roku i skazany na 15 lat więzienia. W 1951 roku osądzony ponownie i skazany na kolejne 15 lat.  Więzień Zamku Lubelskiego, Wronek i Rawicza. Na wolność wyszedł w 1956 roku na mocy amnestii. Zrehabilitowany w 1991 roku – Sąd Wojewódzki w Lublinie uznał, że czyny za jakie został skazany były związane z działalnością na rzecz niepodległego Państwa Polskiego.

Wojewoda lubelski przekazał kondolencje dla rodziny zmarłego. – W czasach wolnej Polski mjr Marian Chmielewski „Pomidor” ochoczo uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą i dawał świadectwo swojej postawy oraz swoich towarzyszy broni i dowódców, z „Zaporą” na czele – powiedział Przemysław Czarnek.– Wykazał się wielkim oddaniem dla Niepodległej Polski i dzisiaj chcemy powiedzieć, że czas przypieczętował wszystkie jego zasługi.

Po nabożeństwie pogrzebowym, uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi organizacji kombatanckich sformowali kondukt żałobny, który odprowadził zmarłego na wieczną wartę.

fot. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Komentarze:

comments

336x280ad