Głos Bohatera #6 – mjr Eugeniusz Kądziołka ps.”KEM”

Polskie Powstańcze Siły Zbrojne – organizacja antykomunistyczna powołana przez Romana Kisiela w 1950 roku, rozbita przez Urząd Bezpieczeństwa w 1952 roku.

Tekst przysięgi PPSZ:
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i ziemi broczącej w krwi, narodowi polskiemu uciemiężonemu w jarzmie bolszewickim, że nie skalam imienia Polaka, że będę wiernie służył Ojczyźnie w szeregach PPSZ. Rozkazy swych przełożonych i dowódców będę wykonywał sumiennie i szybko. Będę walczyć i mścić się tak, abym mógł pomścić śmierć i krzywdy synów i córek Ojczyzny pomordowanych w więzieniach i kaźniach UB i NKWD. Tajemnic organizacyjnych i w ogóle co mi jest wiadome o PPSZ nie zdradzę tak do osób znajomych jak i krewnych, a w razie zdrady odpowiadam życiem własnym. Biorę sobie za punkt honoru walczyć w szeregach przeciwko reżimowi komunistycznemu o niepodległość Ojczyzny, tak abym mógł żyć i umierać jako prawy żołnierz Polski.
Tak mi dopomóż Bóg i przenajświętsza męka Syna Jego

Odcinek powstał przy współpracy z grupą Przeworscy Patrioci.

Komentarze:

comments

336x280ad