O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Głos Bohatera w pierwszej kolejności zajmuje się nagrywaniem wywiadów z żołnierzami, kombatantami oraz innymi ludźmi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i zaprezentować szerzej publiczności. Ponadto ważna dla nas jest działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. Zbieramy informacje o bohaterach, którzy zasłużyli się w walce o wolną Polskę. Propagujemy postawy i wartości patriotyczne. Podejmujemy i wspieramy inicjatywy na rzecz pomocy kombatantom oraz współpracujemy z organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

23Dlaczego to robimy? Mamy świadomość, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może poznawać trudną historię naszego kraju nie tylko z książek ale także od jej naocznych świadków. Jako młodzi ludzie – zadajemy pytania i szukamy odpowiedzi. Nasi bohaterowie to ludzie, którzy w trudnych momentach naszej historii podjęli decyzję o walce w obronie naszej Ojczyzny i wyznawanych przez siebie ideałów.


 
 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

pawel jaworskiPAWEŁ JAWORSKI – Prezes
Absolwent polityki społecznej i socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Redaktor Prostozmostu.pl oraz kwartalnika społeczno-politycznego Myśl.pl.
rafał surdackiRAFAŁ SURDACKI – Skarbnik
Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dziennikarz zajmujący się tematyką wojskowości dla Defence24.
wojtekkondratplWOJCIECH KONDRAT – Sekretarz
Absolwent geografii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizator uroczystości patriotycznych m.in. „Konspiracja w Klasztorze” w Radecznicy, poświęconych działalności II Inspektoratu Zamojskiego AK. Koordynator akcji wspierających kombatantów na Lubelszczyźnie.

KOMISJA REWIZYJNA

rafał surdackiBARTŁOMIEJ WITKOWSKI
Prezes Stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw.
rafał surdackiKAROLINA LEBIEDOWICZ
Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, członek Zarządu Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię.
pawelkmiecikpl

PAWEŁ KMIECIK

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego i zagorzały fan trekkingu. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice. Do jego zainteresowań należą między innymi zagadnienia związane z współczesnym terroryzmem, społecznymi inicjatywami w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

POZOSTALI CZŁONKOWIE

10675522_1504056149850597_2900263293042877631_nNATALIA WIŚLIŃSKA
Politolog. Doktorantka nauk o polityce. Absolwentka prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Zajmuje się polityką w teorii i w praktyce. Redaktor portalu wMeritum.pl oraz kwartalnika Nowa Strategia.
10675522_1504056149850597_2900263293042877631_nDAMIAN ZIELIŃSKI
Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się polityką współczesną i okresem II wojny światowej.
przemekPRZEMYSŁAW TEREJKO
Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz doktorant w Instytucie Anglistyki UMCS. Nauczyciel oraz tłumacz. Redaktor obcojęzyczny czasopisma Acta Humana.